Dokumenty

W tej zakładce zamieszczamy dokumenty dotyczące muzyki w liturgii i we wnętrzu kościelnym.
Są to wybrane dokumenty powszechne Kościoła oraz lokalne – wydane przez Biskupa Siedleckiego.