Bierzmowanie

Sakrament Bierzmowania
Propozycje śpiewów do Mszy świętej

1. Ingres Księdza Biskupa

Pieśń do Patrona kościoła / parafii
lub: Boże, zmiłuj się nad nami („Exsultate Deo” nr 574)
lub: Pan jest mocą swojego ludu (Ex. Deo 489)
albo inna stosowna pieśń lub psalm (nie Ecce Sacerdos !)

W okresie wielkanocnym – może być pieśń wielkanocna

2. Procesja wejścia

Duch Pański napełnił okrąg ziemi (Ex. Deo 262 – śpiew dla kantora, scholi i całego zgromadzenia)
lub: O, Stworzycielu Duchu, przyjdź – Ex. Deo 266
lub: Przybądź, Duchu Święty – Ex. Deo 276

3. Podczas rytu bierzmowanie

Bogu Ojcu przez Jezusa Chrystusa (z wersetami) – Ex. Deo 148
lub inny stonowany śpiew albo utwór organowy

4. Przygotowanie darów

Duchu Święty, przyjdź, prosimy – Śpiewnik Kościelny Ks. J. Siedleckiego, s. 204
Przyjdź, Duchu Święty – Ex. Deo 278
O, Tajemniczy płomieniu – Ex. Deo 269
Ojcze, Stwórco wszechświata – Ex. Deo 271

5. „Amen” na zakończenie Modlitwy Eucharystycznej

Ex. Deo 131 – 137. Propozycja nr 131 to najprostsza melodia, możliwa do zaśpiewania przez całe zgromadzenie w jednogłosie – schola / chór może towarzyszyć zgromadzeniu śpiewając na trzy głosy.

6. Komunia święta

Panie, pragnienia ludzkich serc – Ex. Deo 549
Panie, dobry jak chleb – Ex. Deo 547
Błogosławieni, którzy zostali wezwani na ucztę Baranka – Ex. Deo 523
Słowo chlebem się staje – Ex. Deo 554

7. Śpiew uwielbienia po Komunii świętej

Najwyższemu Panu chwała – Ex. Deo 173 lub 239
Dzięki, o Boże Ojcze – Ex. Deo 160
Dziękujemy Ci, Ojcze nasz – Ex. Deo 163
Chwała Tobie, Panie, Stworzycielu – Ex. Deo 153

8. Zakończenie

Głoś imię Pana – Ex. Deo 445