Msza św. pogrzebowa

Z dokumentów Kościoła:

Obrzęd pogrzebowy powinien jaśniej wyrażać paschalny charakter śmierci chrześcijanina i lepiej odpowiadać warunkom i tradycjom poszczególnych regionów, również co do barwy liturgicznej. [KL 81]

Kościół za zmarłych składa eucharystyczną Ofiarę Paschy Chrystusa w tym celu, aby dzięki jedności wiążącej wszystkie członki Chrystusa jednym wypraszać duchową pomoc, a innym przynosić pociechę płynącą z nadziei. [OWMR 379].

W ramach katechizacji należy systematycznie uczyć wszystkich śpiewów pogrzebowych, aby wierni je znali i mogli czynnie uczestniczyć w pogrzebach. Duszpasterze niech wykorzystają w tym względzie pomoc chórów kościelnych, zespołów śpiewaczych i scholi młodzieżowych. Śpiewy te można wykorzystać w czasie nabożeństw za zmarłych, a także w innych okolicznościach.

Dobierając pieśni za zmarłych spoza rytuału pogrzebowego, należy pamiętać, że powinny one wyrażać w treści i melodii nadzieję i wiarę w zmartwychwstanie. [Instrukcja liturgiczno-duszpasterska Episkopatu Polski i pogrzebie i modlitwach za zmarłych. w: Obrzędy pogrzebu dostosowane do zwyczajów diecezji polskich, wydanie drugie uzupełnione, Katowice 1991, s.24 pkt 4*]

 

Propozycje śpiewów zmiennych:

Chrystus, Chrystus to nadzieja cała nasza
Pójdź do Jezusa
Być bliżej Ciebie chcę
Panie mój, cóż Ci oddać mogę
O Panie, Tyś moim Pasterzem
Jam jest chleb życia
Jam jest chlebem życia
Wstań, który śpisz
Wstanę i pójdę do mojego Ojca (pokutna)
Pokładam w Panu ufność mą
Bądź mi litościw (pokutna)
O Chryste nasz Panie + A gdy żywot minie
Minęły cienie i mroki nocy
Przez Twoje święte Z martwych powstanie
Boże, Sędzio sprawiedliwy

Przybądźcie z nieba
Niech aniołowie zawiodą cię do raju
Ja jestem zmartwychwstanie i życie
Przy grobie powtarza się antyfonę Ja jestem
Inne pieśni na ostatnie pożegnanie:
U Ciebie, Boże, miłosierdzia wzywam
Stanę przed Stwórcą i przed swoim Bogiem
Mój Odkupiciel, Chrystus Zmartwychwstały
Na Twoje słowo, Panie Jezu Chryste
Przybądźcie, Święci Boży (responsorium)
Dziś moją duszę w ręce Twe powierzam
Racz wiekuiste dać odpoczywanie
U Ciebie, Boże, miłosierdzia wzywam
Wierzę iż żyje mój odkupiciel