Sakrament małżeństwa

Wykonywane śpiewy powinny być dostosowane do obrzędu małżeństwa i wyrażać wiarę Kościoła. Należy zwrócić uwagę na znaczenie psalmu responsoryjnego w czasie liturgii słowa. To co zostało powiedziane o śpiewach odnosi się również do wyboru dzieł muzycznych. [Obrzędy małżeństwa]

Propozycje śpiewów zmiennych:

Umiłowałeś swój Kościół, Chryste
Pod Twą obronę
Jeden chleb, co zmienia się w Chrystusa ciało
Gdzie miłość wzajemna i dobroć
Kto się w opiekę
Miłujcie się wzajemnie
Przykazanie nowe daję wam
Dzięki, o Panie, składamy dzięki
Ubi caritas

a także pieśni z działu śpiewów uwielbienia według uznania

oraz pieśni dostosowane do czytań mszalnych, biorąc pod uwagę przeżywany okres liturgiczny.