Dokumenty Kościoła o muzyce

Instrukcja o Muzyce w Świętej Liturgii
Musicam Sacram, 1967.

Ogólne Wprowadzenie do Mszału Rzymskiego (OWMR), 2003.

Wskazania Episkopatu Polski po ogłoszeniu nowego Ogólnego Wprowadzenia do Mszału Rzymskiego, 2005.

Instrukcja Kongregacji Kultu Bożego o koncertach w kościołach, 1987.