Sacramentum Caritatis punkt 42.

Benedykt XVI
Postsynodalna Adhortacja Apostolska Sacramentum Caritatis
do biskupów, do kapłanów i diakonów, do zakonników i zakonnic oraz do wszystkich wiernych
o Eucharystii, źródle i szczycie życia i misji Kościoła. [2007]

Śpiew liturgiczny

42. W ramach Ars celebrandi znaczące miejsce zajmuje śpiew liturgiczny[126]. Słusznie Św. Augustyn w swym słynnym kazaniu stwierdza: „Nowy człowiek zna nowe pieśni. Śpiew jest objawem wesołości. Jeśli wnikliwiej to rozpatrzymy, stwierdzimy, że to sprawa miłości”[127]. Lud Boży zebrany na celebracji śpiewa chwałę Bogu. Kościół, w swej dwutysiącletniej historii tworzył i nadal tworzy muzykę i śpiewy, które stanowią dziedzictwo wiary i miłości, i których nie należy zagubić. Na prawdę w liturgii nie możemy powiedzieć, że jeden śpiew jest równy innemu. Należy przy tym unikać ogólnej improwizacji lub wprowadzania takich gatunków muzycznych, które nie szanują zmysłu liturgii. Śpiew, jako element liturgiczny, winien być włączony we właściwa formę celebracji [128]. W konsekwencji wszystko – tekst śpiewu, melodia i wykonanie – powinno odpowiadać znaczeniu celebrowanej tajemnicy, poszczególnym częściom obrzędu oraz okresowi liturgicznemu [129]. W końcu, biorąc pod uwagę różne kierunki  i różne, godne pochwały tradycje, pragnę przypomnieć, o co prosili Ojcowie synodalni, by odpowiednio doceniono chorał gregoriański [130], jako właściwy dla liturgii rzymskiej [131].