Organy Formentellego

SALA KONCERTOWA ZESPOŁU SZKÓŁ MUZYCZNYCH W SIEDLCACH

Dyspozycja

Manuał II (główny) Manuał I (pozytyw) Pedał
Principale 16 (Bassi e soprani) Flauto di legno tappato (8) Contrabassi (16)
Ottava (8) Principale (4) Ottava (8)
Quintadecima (4) Ottava (2) Quintadecima (4)
Vigesimaseconda (2) Nazardo (2 2/3)
Decimanona (2 2/3) Cornetta (1 3/5)
Vigesimasesta (1 1/3) Cromorno 8
Vigesimanona (1) Flauto a Canella (4)
Trigesimateraz (2/3)
Trigesimasesta (1/2)
Cornetta a 3 file Rossignioli
Trombe 8 (Bassi e soprani)
Trombe di Bataglia (Bassi e soprani)
Voce Umana nei soprani