Szkolenia Muzyczne 2018 materiały

Szkolenia dotyczące jubileuszu 200-lecia Diecezji Siedleckiej i rozpoczynających się Misji już za nami. Poniżej znajdują się materiały do użytku naszych parafii.
Proszę korzystać: śpiewać, grać, przekomponowywać na potrzeby poziomu własnych zespołów w parafiach. Niech się przydadzą w muzycznych przygotowaniach do Mszy św. jubileuszowej w czerwcu 2018!

01 Ciebie Boga Chlondowski
02 Ciebie Boga MRS
03 Żyjąc moca part – prymka i Chór 3gł
04 Boze obdarz MRS
05 Com przyrzekł – partytura
06 Com przyrzekł – Chór Pearson MRS
07 Ku Tobie Williams z organami
08 Ku Tobie Williams – Chór Williams MRS
09 Głoś imię Pana-partytura
10 Głoś imię Pana – Chór Hobby MRS
11 org Hymn Synodu MTW
12 org Jeden chleb AS
13 org Ku Tobie, Panie, wznosim śpiew AS
14 org Przez chrztu świętego AS
15 org Weź w swą opiekę AS
16 org Głoś Imię Pana AS
17 org Com przyrzekł Bogu AS
18 org Boże, obdarz Kościół Twój AS
19 org Ciebie, Boga, wysławiamy AS
20 org Chwalmy niewysłowiony AS
21 org Jeden w naturze AS
22 org O Boże spraw AS
23 org msza ks Pasionka Kyrie Sanctus Agnus Dei
24 prymka missa de angelis 5 linia
25 Gloria de Angelis wielogł MRS
25 org Credo Lewkowicz AS
26 org MissaDeAngelisRaczkowski
27 chór Głoś Imię Pana AS
28 chór Jeden chleb AS 29 chór Przez chrztu świętego AS
30 Weź w Swą opiekę AS

Misje Parafialne 2018 r propozycje pieśni i piosenek konspekt dla organistów
Msza z okazji jubileuszu diecezji siedleckiej katedra