Studium Muzyki Kościelnej

Diecezjalne Studium Muzyki Kościelnej w Siedlcach

jest instytucją Kościoła Katolickiego  prowadzącą kształcenie w specjalnościach kantor i organista.

Nauka w Studium trwa pięć lat i obejmuje następujące przedmioty:
 • kształcenie słuchu
 • zasady muzyki
 • harmonia
 • dyrygowanie (zajęcia indywidualne)
 • emisja głosu (zajęcia indywidualne)
 • chorał gregoriański
 • śpiew liturgiczny
 • akompaniament liturgiczny
 • krąg liturgiczno-muzyczny (dobór śpiewów liturgicznych)
 • prawodawstwo muzyki kościelnej
 • liturgika
 • organoznawstwo
 • fortepian (zajęcia indywidualne)
 • organy (zajęcia indywidualne)
 • schola liturgiczna
 • chór
Kandydaci powinni spełniać następujące wymagania:
 • być wyznania rzymskokatolickiego
 • posiadać słuch muzyczny i poczucie rytmu,
 • w miarę możliwości posiadać podstawową umiejętność czytania nut i gry na instrumencie (najlepiej klawiszowym)
 • zdać pozytywnie egzamin wstępny odbywający się corocznie w pierwszy wtorek września.
Zajęcia dydaktyczne odbywają się w Szkole Muzycznej przy ul. Podlaskiej w Siedlcach we wtorki, od października do czerwca, w trybie semestralnym. Zajęcia indywidualne ustalane są bezpośrednio z nauczycielem i mogą odbywac się we wtorki lub inne dni tygodnia.