Studium Muzyki Kościelnej

ZASADY FUNKCJONOWANIA DIECEZJALNEGO STUDIUM MUZYKI KOŚCIELNEJ W SIEDLCACH W CZASIE EPIDEMII COVID – 19 – INFORMACJE DLA STUDENTÓW I UCZESTNIKÓW KURSÓW

 1. Na zajęcia przychodzą tylko osoby zdrowe. Osoby z oznakami choroby (np. gorączka, kaszel) prosimy o pozostanie w domu.
 2. Czas przebywania słuchaczy w budynku Szkoły Muzycznej przy ul. Podlaskiej 14 (zajęcia poranne) powinien być ograniczony do minimum i wynikać bezpośrednio z udziału w zajęciach. Po wejściu do Szkoły każdy ma obowiązek zdezynfekować ręce i poddać się pomiarowi temperatury.
 3. Środki do dezynfekcji zostały umieszczone przy wejściach, na każdym piętrze i przed biblioteką. Pomiar temperatury odbywa się przy wejściach. Dokonują go wyznaczone przez dyrekcję ZSM osoby wyposażone w środki ochrony osobistej. Szkoła posiada termometr bezdotykowy.
 4. W oczekiwaniu na zajęcia proszę udać się na hol parteru czy piętra, na którym zajęcia się odbędą. Bezpośrednio przed zajęciami indywidualnymi wszyscy zobowiązani są do umycia i zdezynfekowania rąk.
 5. Wszystkie osoby przebywające na terenie Szkoły Muzycznej zobowiązane są do zachowania dystansu społecznego wobec pracowników szkoły oraz innych osób i uczniów. Powinni też zachować wszelkie środki ostrożności: osłaniać usta i nos, zdezynfekować ręce, poddać się pomiarowi temperatury.
 6. Powyższe zasady obowiązują również na zajęciach popołudniowych odbywających się w salach Centrum Caritas, sali w plebanii katedralnej oraz w siedzibie Studium w oficynie Kurii Diecezjalnej, z tym, że nie będzie tu już prowadzony pomiar temperatury. Materiały do dezynfekcji rąk i instrumentów są dostarczane do sal lekcyjnych.
 7. Jeśli u studenta lub kursanta DSMK zostaną stwierdzone niepokojące objawy zostanie on niezwłocznie oddelegowany do miejsca zamieszkania.
 8. Dyrekcja DSMK zastrzega, że praca Studium może zostać skierowana do trybu zdalnego bez zaistnienia wśród słuchaczy, kursantów lub nauczycieli zakażenia COVID-19, a w związku z innymi okolicznościami epidemicznymi w najbliższym otoczeniu DSMK.
Małgorzata Trzaskalik-Wyrwa
Dyrektor DSMK
.
.
.
.
.
____________________________________________________________ 
Diecezjalne Studium Muzyki Kościelnej w Siedlcach

jest instytucją Kościoła Katolickiego  prowadzącą kształcenie w specjalnościach kantor i organista.

Nauka w Studium trwa pięć lat i obejmuje następujące przedmioty:
 • kształcenie słuchu
 • zasady muzyki
 • harmonia
 • dyrygowanie (zajęcia indywidualne)
 • emisja głosu (zajęcia indywidualne)
 • chorał gregoriański
 • śpiew liturgiczny
 • akompaniament liturgiczny
 • krąg liturgiczno-muzyczny (dobór śpiewów liturgicznych)
 • prawodawstwo muzyki kościelnej
 • liturgika
 • organoznawstwo
 • fortepian (zajęcia indywidualne)
 • organy (zajęcia indywidualne)
 • schola liturgiczna
 • chór
Kandydaci powinni spełniać następujące wymagania:
 • być wyznania rzymskokatolickiego
 • posiadać słuch muzyczny i poczucie rytmu,
 • w miarę możliwości posiadać podstawową umiejętność czytania nut i gry na instrumencie (najlepiej klawiszowym)
 • zdać pozytywnie egzamin wstępny odbywający się corocznie w pierwszy wtorek września.
Zajęcia dydaktyczne odbywają się w Szkole Muzycznej przy ul. Podlaskiej w Siedlcach we wtorki, od października do czerwca, w trybie semestralnym. Zajęcia indywidualne ustalane są bezpośrednio z nauczycielem i mogą odbywac się we wtorki lub inne dni tygodnia.