Informacje dla Kandydatów

DSMK_Siedlce_info_rekrutacja_jesień_2020      – szczegóły dotyczące rekrutacji

PRZESŁUCHANIE KANDYDATÓW ROZPOCZYNAJĄCYCH NAUKĘ W ROKU 2020/2021 ODBĘDZIE SIĘ W TERMINIE

15 WRZEŚNIA 2020 r. (WTOREK) O GODZ. 10.00

W SALI 313  W SZKOLE MUZYCZNEJ PRZY UL. PODLASKIEJ 14 W SIEDLCACH.

Dokumenty wymagane do przystąpienia do egzaminu wstępnego:

  • ostatnie świadectwo/dyplom (szkoły ogólnej/zawodowej/uczelni)
  • świadectwo/zaświadczenie edukacji muzycznej (jeżeli taka miała miejsce)
  • podanie i kwestionariusz (na załączonym formularzu – Kwestionariusz – podanie o przyjęcie)
  • życiorys
  • opinia ks. Proboszcza
  • 2 fotografie
  • opłata egzaminacyjna w wys. 150 zł (na konto Studium)

Rekrutację prowadzi Komisja wyłoniona z Rady Pedagogów, Dyrektor i Zastępca Dyrektora – Opiekun Kościelny. Nauka w Studium trwa pięć lat i obejmuje następujące przedmioty: · kształcenie słuchu · zasady muzyki · harmonia · dyrygowanie (zajęcia indywidualne) · emisja głosu (zajęcia indywidualne) · chorał gregoriański · śpiew liturgiczny · prowadzenie śpiewu zgromadzenia liturgicznego · akompaniament liturgiczny (zajęcia indywidualne) · krąg liturgiczno-muzyczny (dobór śpiewów liturgicznych) · prawodawstwo muzyki kościelnej · liturgika · organoznawstwo · fortepian (zajęcia indywidualne) · organy (zajęcia indywidualne) · schola liturgiczna · chór

Zakwalifikowani kandydaci kształcą się w pierwszym roku w zakresie podstaw teorii i wykonawstwa muzyki oraz wprowadzenia do liturgii. W roku drugim i trzecim przewidziane jest wprowadzenie podstaw gry na organach oraz przygotowanie do pełnienia funkcji kantora. Egzamin kantorski odbywa się na koniec nauki na roku trzecim. Osoby, które wówczas pomyślnie zdadzą egzamin z organów zostają zakwalifikowane do dalszego kształcenia w specjalności organista. Po zakończeniu piątego roku nauki odbywa się egzamin dyplomowy w kategoriach A, B i C. Istnieje również możliwość nauki podyplomowej oraz (w wypadku uzyskania dyplomu B i C) zdawania egzaminu dyplomowego wyższej kategorii.

Kandydaci powinni spełniać następujące wymagania: · być wyznania rzymskokatolickiego · posiadać słuch muzyczny i poczucie rytmu, · w miarę możliwości posiadać podstawową umiejętność czytania nut i gry na instrumencie (najlepiej klawiszowym) · zdać pozytywnie egzamin wstępny w dniu 10 IX 2019 r. godz. 10. Egzamin odbędzie się w Szkole Muzycznej przy ul. Podlaskiej w Siedlcach w sali 313.

Zajęcia w Studium odbywają się we wtorki, w godzinach 8-20 od października do czerwca. Nauka w Studium jest płatna.

Diecezjalne Studium Muzyki Kościelnej ul. Piłsudskiego 62 08-110 Siedlce nr konta: 31 9194 0007 0024 8213 2000 0010

Podania wraz z kompletem załączników i dowodem wpłaty opłaty egzaminacyjnej należy składać w Notariacie Kurii Diecezjalnej w Siedlcach (ul. Piłsudskiego 62).

Kontakt: Małgorzata Trzaskalik-Wyrwa tel.  603 683 952 Justyna Pastor -Skowrońska 502 681 189