kursy uzupełniające dla organistów

Owocem II Synodu Diecezji Siedleckiej jest nowy regulamin pracy organistów, który wejdzie w życie w 2019 roku.

Do nauki w Diecezjalnym Studium Muzyki Kościelnej zapraszamy szczególnie kandydatów chętnych do podjęcia regularnej nauki w Studium (3 lata – egzamin kantora, kolejne 2 lata – dyplom organisty).

Wychodząc również na przeciw tym osobom, które, choć od lat posługują w parafiach, nie uzyskały dotąd dyplomu Studium, DSMK otwiera w tym roku dodatkową grupę ukierunkowaną na dokształcanie  muzyczno-liturgiczne, do której szczególnie zapraszamy osoby, którym do uzyskania dyplomu brakuje zaliczeń z jednego, bądź kilku przedmiotów oraz tych organistów, którzy chcą podciągnąć swoje umiejętności z wybranej tematyki. Grupa ta, zrzeszająca osoby w różnym wieku, będzie kształcić się w trybie jednorocznym według indywidualnie sprofilowanego programu.

Dodatkowe informacje: Małgorzata Trzaskalilk-Wyrwa tel. 603 683 952