wymagania gra liturgiczna lato 2021

W semestrze letnim 2020/2021 zaliczenie z przedmiotu „gra liturgiczna” odbędzie się w następujący sposób:

1. PIEŚNI
a/ zajęcia odbywają się kontaktowo w dwóch grupach po dwie osoby; na zajęciach realizowany jest program uporządkowania akompaniamentu pod względem 6 priorytetów:
-poprawna melodia
-jednolite tempo w całym utworze
-poszanowanie metryczności/ametrzyczności utworu
-klarowność przygrywki i postludium
-zróżnicowana registracja
-wyrównanie w pionach harmonicznych (czyli: bez arpeggio)
b/celem, od którego dążymy, który musi być osiągnięty, aby uzyskać dopuszczenie do dyplomu na roku V, jest akompaniament czterogłosowy, realizowany zgodnie z zasadami harmonii klasycznej, z pedałem, według opracowania własnego (napisanego lub improwizowanego) lub opracowania zaczerpniętego z dostępnych wydań (wybór musi być zweryfikowany przez pedagoga). Każdy student dąży do tego celu w tempie wyznaczonym przez własne możliwości i doświadczenie wynikające z wcześniejszego przygotowania/braku przygotowania muzycznego.
c/wymogiem ilościowym jest przepracowanie w ciągu jednego roku szkolnego (30 tygodni dydaktycznych) 150 pieśni (5 pieśni w tygodniu).
d/wymóg jakościowy (faktura np. dwugłosowa manuał, dwugłosowa manuał+pedał, trzygłosowa, czterogłosowa manuał, docelowo: czterogłosowa manuał+pedał) uzgadniany jest z pedagogiem, nie zmienia jednak wymogu opracowania i wyćwiczenia pięciu pieśni tygodniowo.
e/weryfikacja pracy studenta następuje poprzez przesłanie nagrania audio (mp3) pięciu pieśni tygodniowo, wykonanych poprawnie pod względem kryteriów z punktu a/ , według zasad oraz w fakturze/fakturach opisanych w punkcie b/.
Adres do wysyłki plików: dsmk@idsl.pl
Przykład nagrania tygodniowego (raportu z pracy nad grą liturgiczną): Pod Twą obronę w układzie 4 głosowym, manuał + Kto się w opiekę w układzie 3 głosowym, sopran, alt, pedał + Być bliżej Ciebie chcę, Bądź mi litościwUpadnij na kolana w układzie dwugłosowym. Wszystkie pieśni z propozycją krótkiej przygrywki i postludium, wykonane w odpowiednim tempie, równo i metrycznie, na zróżnicowanej rejestracji,  wyrównane w pionach harmonicznych.
Lista pieśni na semestr letni 2020/2021: Podział pieśni ze względu na problematykę wykonawstwa

2. ODPOWIEDZI i CZĘŚCI STAŁE
we wszystkich tonacjach
a/odpowiedzi mszalne  w tonach I i II
b/dialogi przed prefacją i przed i po Ewangelii
c/aklamacje po przeistoczeniu (cztery melodie)
d/Amen po wielkiej doksologii, Ojcze nasz i embolizm
e/rozesłanie w ciągu roku i w oktawie Wielkanocy
f/pełne cykle mszalne 3 warianty (np. ks. Pawlaka, ks. Piaseckiego i ks. Pasionka)
g/Kyrie tropowane w obrzędach pogrzebu
h/akompaniament do śpiewów międzylekcyjnych
do zrealizowania w ciągu dwóch lat nauki
Wymaganie dodatkowe lato 2021: nagranie jednego cyklu mszalnego oraz akompaniamentu do 5 przykładowych śpiewów międzylekcyjnych oraz Ojcze nasz i embolizmu we wszystkich tonacjach.
materiał pomocniczy: akompaniament do dialogów mszalnych

3. LITURGIA SAKRAMENTÓW
a/pieśni eucharystyczne według wykazu
b/pieśni sakrament małżeństwa i pogrzeb według wykazu
c/pieśni maryjne
d/-litania loretańska
-litania do NSPJ
-litania do Wszystkich Świętych
-Godzinki
-Gorzkie Żale
-Anioł Pański
-Pod Twoją obronę
-Do serca Twojego