Plan zajęć II sem. 2018/2019

Zapraszam do zapoznania się z nowym planem zajęć na semestr letni 2018/2019.

Reklamacje przyjmuję telefonicznie, do poniedziałku 11.02.2019 ;) MTW

plan zajęć DSMK II sem 2018_2019 v1plan zajęć DSMK II sem 2018_2019 v1