Zasady płatności

 

Nauka w Studium jest w pełni finansowana przez słuchaczy.

Opłata semestralna od roku szkolnego 2018/2019 nadal wynosi 1700 zł w wypadku płatności jednorazowej.
Opłatę za pierwszy semestr należy wnosić do 5 października (z wyjątkiem studentów przyjętych na I rok nauki, którzy wnoszą tę opłatę w pierwszym semestrze do końca września),
za drugi semestr do 8 lutego 2019.

W wypadku płatności w ratach opłata semestralna wynosi 2000 zł według następującego harmonogramu :
do 10 października  – 500 zł
do 10 listopada  – 500 zł
do 10 grudnia – 500 zł
do 10 stycznia  – 500 zł za pierwszy semestr,

do 15 lutego – 500 zł
do 10 marca – 500 zł
do 10 kwietnia – 500 zł
do 10 maja – 500 zł za drugi semestr.

Opłaty należy wnosić na konto nr: 31 9194 0007 0024 8213 2000 0010 lub w uzasadnionych wypadkach do kasy Studium.

Każdy słuchacz zobowiązany jest do poinformowania dyrekcji o wybranym sposobie płatności do dnia 2 października i złożyć w tej sprawie odpowiednie oświadczenie.
W uzasadnionych przypadkach, zgłoszonych PRZED rozpoczęciem nauki, Dyrektor ustala indywidualne terminy płatności.