Studium

Diecezjalne Studium Muzyki Kościelnej w Siedlcach

Informacje dla Kandydatów

Informacja o DSMK w Siedlcachpobierz (plik .pdf)

PRZESŁUCHANIE KANDYDATÓW ROZPOCZYNAJĄCYCH NAUKĘ W ROKU 2020/2021
ODBĘDZIE SIĘ W TERMINIE

14 WRZEŚNIA 2021 r. (WTOREK) O GODZ. 10.00

w SALI WIELOFUNKCYJNEJ CENTRUM „CARITAS
przy ul. Świrskiego 57 w Siedlcach (wejście od strony katedry).

Dokumenty wymagane do przystąpienia do egzaminu wstępnego:

 • ostatnie świadectwo/dyplom (szkoły ogólnej/zawodowej/uczelni)
 • świadectwo/zaświadczenie edukacji muzycznej (jeżeli taka miała miejsce)
 • podanie i kwestionariusz (na załączonym formularzu) – pobierz (plik .pdf)
 • życiorys
 • opinia/rekomendacja ks. Proboszcza
 • 2 fotografie
 • opłata egzaminacyjna w wys. 150 zł (na konto Studium)

Rekrutację prowadzi Komisja wyłoniona z Rady Pedagogów, Dyrektor i Zastępca Dyrektora – Opiekun Kościelny.
Nauka w Studium trwa pięć lat i obejmuje następujące przedmioty:

 • kształcenie słuchu
 • zasady muzyki
 • harmonia
 • dyrygowanie
 • emisja głosu (zajęcia indywidualne)
 • chorał gregoriański
 • śpiew liturgiczny
 • prowadzenie śpiewu zgromadzenia liturgicznego
 • akompaniament liturgiczny (zajęcia indywidualne)
 • krąg liturgiczno-muzyczny (dobór śpiewów liturgicznych)
 • prawodawstwo muzyki kościelnej
 • liturgika
 • organoznawstwo
 • fortepian (zajęcia indywidualne)
 • organy (zajęcia indywidualne)
 • schola liturgiczna
 • chór

Zakwalifikowani kandydaci kształcą się w pierwszym roku w zakresie podstaw teorii i wykonawstwa muzyki oraz wprowadzenia do liturgii. W roku drugim i trzecim przewidziane jest wprowadzenie podstaw gry na organach oraz przygotowanie do pełnienia funkcji kantora. Egzamin kantorski odbywa się na koniec nauki na roku trzecim. Osoby, które wówczas satysfakcjonująco zdadzą egzamin z organów zostają zakwalifikowane do dalszego kształcenia w specjalności organista. Po zakończeniu piątego roku nauki odbywa się egzamin dyplomowy w specjalności ORGANISTA. Istnieje również możliwość nauki podyplomowej oraz zdawania egzaminu dyplomowego wyższej kategorii (patrz: Regulamin pracy organisty w parafiach diecezji siedleckiej).

Kandydaci powinni spełniać następujące wymagania:

 • być wyznania rzymskokatolickiego
 • posiadać słuch muzyczny i poczucie rytmu
 • w miarę możliwości posiadać podstawową umiejętność czytania nut i gry na instrumencie (najlepiej klawiszowym)
 • zdać pozytywnie egzamin wstępny

Zajęcia w Studium odbywają się we wtorki,
w godzinach 8:00-20:00 od października do czerwca.
Nauka w Studium jest płatna.

Diecezjalne Studium Muzyki Kościelnej
ul. Piłsudskiego 62
08-110 Siedlce
nr konta: 31 9194 0007 0024 8213 2000 0010

Podania wraz z kompletem załączników i dowodem wpłaty opłaty egzaminacyjnej należy składać w Notariacie Kurii Diecezjalnej w Siedlcach (ul. Piłsudskiego 62) do dnia 15 sierpnia 2021 r.

Kontakt:
Małgorzata Trzaskalik-Wyrwa tel.  603 683 952
Justyna Pastor -Skowrońska tel. 502 681 189

Małgorzata Trzaskalik-Wyrwa
Dyrektor DSMK