Dokumenty Kościoła w Polsce

  1. Instrukcja Episkopatu Polski o muzyce liturgicznej po Soborze Watykańskim II [1979] – otwórz (plik pdf)
  2. Wskazania Episkopatu Polski po ogłoszeniu nowego wydania Ogólnego wprowadzenia do Mszału Rzymskiego [2005] – otwórz (plik pdf)
  3. Instrukcja Konferencji Episkopatu Polski o muzyce kościelnej [14.10.2017] – otwórz (plik pdf)