Siedlce – Kościół Garnizonowy

Dyspozycja

Manuał I (C – g3)
Pryncypał 8’
Bourdon 8’
Gamba 8’
Oktawa 4’
Mixtura 3 chóry
Manuał II (C – g3)
Salicet 8’
Flauto dolce 4’
Pedał (C – f1)
Subbass 16’

Połączenia i urządzenia pomocnicze

Połączenia: II/I, I/P, II/P, Super I, Subokt. II/I

Urządzenia pomocnicze: Piano, Forte, Tutti
Tremolo flet, Tremolo gamba, AP, Kalikant