Skład Komisji

  • Ks. dr Piotr Radzikowski – Przewodniczący
  • mgr Mariusz Orzełowski – Zastępca Przewodniczącego
  • mgr Justyna Pastor Skowrońska – Sekretarz
  • Ks. dr kan. Jarosław Kisieliński
  • Ks. dr kan. Piotr Paćkowski
  • Ks. dr Łukasz Celiński
  • dr hab. Małgorzata Trzaskalik-Wyrwa
  • dr Piotr Karwowski
  • dr Mateusz Rzewuski
  • mgr Adam Szczepański