Ulan – Kaplica cmentarna

Nieistniejący pozytyw dwuskrzyniowy, zapewne XVIII-wieczny.

Klawiatura o zakresie CFDGEABH-c3 wbudowana w tył szafy organowej.

Miech

Miech jednofałdowy (120×65 cm) z czerpakiem w dolnej skrzyni.

Dyspozycja

Flet 8’
Flet 4’
Pryncypał 2’
Wyższy głos metalowy

Tympan