Wohyń – Parafia Św. Anny

Organy wybudowane w 1911 roku przez firmę Braci Rieger w Jägerndorf, Opus 1710.

Instrument usytuowany na chórze muzycznym naprzeciw ołtarza głównego.

Szafa organowa wolnostojąca. Prospekt architektoniczny, jednoczęściowy, oparty na wysokim cokole płycinowym, na wysuniętym gzymsie. Złożony z bliźniaczych trójosiowych części bocznych połączonych na osi szafy wysokim polem piszczałkowym. Części boczne złożone z trzech pól piszczałkowych, z których środkowe wyższe, flankowanych plastrami, zwieńczonych wspólnym belkowaniem, na którym na środku szczyt podwójnym oknem, nad którym tympanon, po bokach bariera tralkowa. Wykroje piszczałkowe wszystkich sekcji w kształcie łuku pełnego. Nad wyższymi uskrzydlone główki, nad niższymi muszle. Środkowe pole piszczałkowe wyższe, o wykroju zamkniętym łukiem odcinkowym opartym na gzymsie wieńczącym części boczne, zwieńczone gzymsem z półkolistym tympanonem, w który wkomponowany krzyż łaciński. Układ labiów w bocznych częściach prosty, w środkowej – w kształcie litery V???. Piszczałki prospektowe cynkowe. Kolorystyka ciemnobrązowa, drewno mazerowane. ??? Styl eklektyczny, klasycyzujący.

Stół gry wolnostojący, na osi prospektu, przodem do ołtarza głównego. 14 głosów podzielonych pomiędzy jeden manuał (11) o zakresie C-f3 i pedał (3) o zakresie C-d1.

Traktura

Traktura pneumatyczna

Wiatrownice

Wiatrownice stożkowe.

Połączenia i urządzenia pomocnicze

Urządzenia pomocnicze: Piano, Mezzoforte, Forte; Połączenia: Pedał-Koppel, Super Oktawkoppel; Tremolo (późniejsze).

Miech

Miech pływakowy z podawaczem klinowym.

Dyspozycja

Manuał
Pryncypał 8’
Bourdon 16’
Viola di Gamba 8’
Flet 8’
Salicyonał 8’
Fl. Minor 8’
Oktawa 4’
Dolce 4’
Mikstura 4 rzęd.
Oktawa 2’*
Kwinta 1 1/3’*

* rejestry dodane przez Sianowskiego w 1983 roku
Pedał
Subbass 16’
Cello 8’
Oktawbass 8’