Diecezjalne Studium Muzyki Kościelnej
w Siedlcach

Diecezjalne Studium Muzyki Kościelnej w Siedlcach jest instytucją kształcącą muzyków kościelnych w specjalnościach kantor i organista. Prowadzi również kursy doskonalenia zawodowego dla organistów oraz kursy muzyczne dla dorosłych.

Nauka w Studium w specjalności KANTOR trwa trzy lata, a w specjalności ORGANISTA trwa pięć lat. Program obejmuje następujące przedmioty:

 • kształcenie słuchu
 • zasady muzyki
 • harmonia
 • dyrygowanie
 • emisja głosu (zajęcia indywidualne)
 • chorał gregoriański
 • śpiew liturgiczny
 • prowadzenie śpiewu zgromadzenia liturgicznego
 • akompaniament liturgiczny (zajęcia indywidualne)
 • krąg liturgiczno-muzyczny (dobór śpiewów liturgicznych)
 • prawodawstwo muzyki kościelnej
 • liturgika
 • organoznawstwo
 • fortepian (zajęcia indywidualne)
 • organy (zajęcia indywidualne)
 • schola liturgiczna
 • chór

Słuchacze kształcą się w pierwszym roku w zakresie podstaw teorii i wykonawstwa muzyki oraz wprowadzenia do liturgii. W roku drugim i trzecim przewidziane jest wprowadzenie podstaw gry na organach oraz przygotowanie do pełnienia funkcji kantora. Egzamin kantorski odbywa się na koniec nauki na roku trzecim. Osoby, które wówczas satysfakcjonująco zdadzą egzamin z organów zostają zakwalifikowane do dalszego kształcenia w specjalności organista. Po zakończeniu piątego roku nauki odbywa się egzamin dyplomowy w specjalności ORGANISTA. Istnieje również możliwość nauki podyplomowej oraz zdawania egzaminu dyplomowego wyższej kategorii (patrz: Regulamin pracy organisty w parafiach Diecezji Siedleckiej).

Zajęcia w Studium odbywają się we wtorki, w godzinach 8:00-20:00 od października do czerwca.

Nauka w Studium jest płatna 500 zł miesięcznie (opłata zawiera zajęcia zbiorowe i indywidualne). Płatności realizujemy w trybie semestralnym.