Diecezjalne Studium Muzyki Kościelnej
w Siedlcach

Rekrutacja 2023

Diecezjalne Studium Muzyki Kościelnej w Siedlcach ogłasza nabór na rok 2023/2024.
Przesłuchanie wstępne dla kandydatów odbędzie się 5 września 2023 r. o godz. 9 w salach dydaktycznych Studium, w Siedlcach przy ul. Sokołowskiej 124.
Kandydaci nie muszą posiadać przygotowania muzycznego. W ramach przesłuchania sprawdzane są predyspozycje do kształcenia muzycznego, a także umiejętność gry na dowolnym instrumencie (nieobowiązkowo).

Zapraszamy kandydatów chętnych do podjęcia regularnej nauki w Studium (3 lata – egzamin kantora, kolejne 2 lata – dyplom organisty). Od roku 2023/2024 rusza również dwuletni kurs dla kantorów-psalmistów. Wychodząc na przeciw tym osobom, które, choć od lat posługują w parafiach, nie uzyskały dotąd dyplomu Studium, DSMK prowadzi dodatkową grupę ukierunkowaną na dokształcanie muzyczno-liturgiczne, do której szczególnie zapraszamy osoby, którym do uzyskania dyplomu brakuje zaliczeń z jednego, bądź kilku przedmiotów oraz tych organistów, którzy chcą podciągnąć swoje umiejętności z wybranej tematyki. Grupa ta, zrzeszająca osoby w różnym wieku, kształci się w trybie jednorocznym według indywidualnie sprofilowanego programu.

Wymagane dokumenty:

  • Podanie o przyjęcie do DSMK formularz podanie do DSMK 2022
  • Życiorys
  • Zaświadczenie z parafii zamieszkania Kandydata (opinia ks. Proboszcza)
  • 2 zdjęcia
  • Potwierdzenie wpłaty opłaty egzaminacyjnej 150 zł (wpłaty należy dokonać na konto DSMK podane w stopce strony przed przystąpieniem do przesłuchania wstępnego)

Przesłuchanie wstępne polega na sprawdzeniu predyspozycji słuchu muzycznego, poczucia rytmu, koordynacji ruchowej oraz predyspozycji głosowych do podjęcia kształcenia muzycznego. Mile widziana, ale nie obowiązkowa jest również gra na instrumencie, na którym Kandydat wcześniej się uczył grać lub samodzielnie muzykuje.

Uczniowie i absolwenci szkół muzycznych podczas przesłuchania wstępnego kwalifikowani są na wyższe lata nauki.

W roku 2023/2024 w DSMK będzie możliwość udziału w popołudniowym kursie gry organowej, akompaniamentu liturgicznego oraz przepisów liturgicznych dotyczących muzyki kościelnej skierowanym do absolwentów szkół muzycznych I stopnia oraz uczniów szkół muzycznych II stopnia, a także absolwentów studiów muzycznych (w specjalnościach innych niż gra na organach i muzyka kościelna).

Nauka w Studium jest płatna. Wysokość opłat oraz szczegółowe informacje na temat oferty edukacyjnej DSMK: dsmk oferta edukacyjna 2023_24